1,320.00 рсд3,300.00 рсд uključuje PDV

Tečno koncetrovano alkalno sredstvo za pranje cevovoda i uređaja CIP sistemom

– za profesionalnu upotrebu –

Opis

NAMENA SREDSTVA:

GILAX BAZA M je tečno jako alkalno sredstvo na bazi natrijum hidroksida, površinski aktivnih materija i organskih sekvestrena. Koristi se za sva alkalna pranja CIP sistemom u mlekarama i na farmama.

Visoki alkalitet rastvora uz delovanje površinski aktivnih materija, efikasno odstranjuje ostatke mleka i mlečnih prerađevina sa tretiranih površina. Posebni dodaci omogućuju emulgovanje odvojenih masnoća, kao i lako ispiranje sistema posle pranja.

Kompatabilan sa sledećim materijalima: nerđajući čelik, staklo, keramičke pločice, PE, PP, tvrdi PVC, porcelan i kamen. Sredstvo ne upotrebljavati na osetljive metale kao što je aluminijum i cink.

Zadovoljava HACCP standard.

SASTAV: NaOH >30%, nejonski surfaktanti < 5%, sekvestreni, ostalo.

UPOTREBA: GILAX BAZA M se koristi na temperaturi od 70 – 80°C i koncentraciji od 1 do 3 %.

Sadržaj: 10 15 25 kg.

Vreme pranja zavisi od stepena zaprljanosti i kreće se oko 30 minuta.

Nakon pranja GILAX BAZA M potrebno je ceo sistem temeljno isprati čistom vodom.

Pre korištenja pročitati Upustvo za upotrebu i Sigurnosne mere.

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare /zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.