muza-krava
mlekarska-industrija
mesarska-industrija
PRESTIVET GOVEDARSTVO

Prirodna biljna baza i duga tradicija ukazuju na stvaranje PRESTIVET-a. Budimo deo života u kome nema KARENCE.

BUDIMO PRIRODNI – JEDINI U SRBIJI BEZ KARENCE