1,680.00 рсд33,600.00 рсд uključuje PDV

Tečno koncentrovano sredstvo na bazi alkalija i aktivnog hlora za pranje i dezinfekciju opreme (cevovoda, rezervoara i muznih uređaja) u mlekarskoj industriji.

Opis

UPOTREBA:
Upotrebiti u koncetraciji od 0,5-1% na temperaturu 60-70 stepeni.
Vreme delovanja 20-30 minuta.
Samo za profesionalnu upotrebu.

SASTAV:
natrijum hidroksid 5-15 %, natrijum hipohlorit 5-15%, inhibitori, ostalo Ambalaža je od PE koji se u potpunosti može reciklirati.

Pre upotrebe preparata pročitati upustvo i bezbednosne mere zaštite.

Skladištiti na temperaturi iznad 5 stepeni

R 31 – U kontaktu sa kiselinama oslaobađa toksičan gas
R 35 – Izaziva teške opekotine
R 50 – Vrlo toksično za vodene organizme
S 26 – U slučaju kontakta sa očima,odmah isprati sa mnogo vode i potražiti medicinsku pomoć.
S 28 – U slučaju kontakta sa kožom odmah isprati sa puno vode
S 36/37/39 – Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice.
S 45 – U slučaju nezgode ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara, ako je moguće pokazati etiketu.
S 61 – Izbegavati ispuštanje u okolinu. Pridržavati se posebnih uputstava/sigurnosno-bezbednosni list.