2,160.00 рсд5,400.00 рсд uključuje PDV

Koncetrovano alkalno sredstvo za čišćenje i odmaščivanje penom (penomatom) ili ručno ostataka masnoće i dimnih smola u prehrambenoj industriji.

Opis

UPOTREBA:

Sredstvo se upotrebljava za odmašćivanje i uklanjanje gareži, ulja, masti i proteina sa površina i predmeta. Preporučuje se za odmašćivanje u industriji, posebno u klanicama, mesarama i pekarama. Za odmašćivanje pušnica za meso, posuda za prženje i kada za kuvanje. Takođe za podove i plafone, radne površine, uređaje i ostalo posuđe.

Kompatabilan sa sledećim materijalima:

nerđajući čelik, staklo, keramičke pločice, PE, PP, tvrdi PVC, porcelan i kamen.

Sredstvo se koristi pomoću generatora pene (penomata) kada stvara obilnu penu. Radna koncetracija 3-5% sredstva.
NAČIN UPOTREBE:

Naprskati masnu naslagu sa sredstvom po mogućnosti 50-60 stepeni, sačekati 15-20 minuta i isprati sa vodom. Sredstvo deluje i na hladno a povećanjem temperature delovanje mu se pojačava. Na izuzetno prljava mesta postupak ponoviti. Sredstvo ne upotrebljavati na osetljive metale kao što je aluminijum i cink.

SASTAV:

30% NaOH, nejonski surfaktanti 5-15%, inhibitori, ostalo.

AMBALAŽA koja se koristi za pakovanje proizvoda izrađena je od PE koji se u potpunosti može reciklirati. Preostle količine sredstva razblažiti i napraviti radni rastvor, zatim ambalažu reciklirati.

Sredstvo držati na temperaturi +5 – 40 stepeni. Sredstvo spada u grupu korozivnih otrova pa ga je potrebno čuvati odvojeno.

Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči.

Pre upotrebe pročitati Bezbednosne mere.

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare /zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim pro- pisima.