1,980.00 рсд4,950.00 рсд uključuje PDV

KONCETROVANO ALKALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

Opis

UPOTREBA:

Sredstvo se upotrebljava za čišćenje i odmašćivanje, uklanjanje gareži, ulja, masti i proteina sa površina i predmeta. Preporučuje se za odmašćivanje u klanicama, mesarama, mlekarama, pekarama i drugim prehrambenim industrijama. Za odmašćivanje pušnica za meso, posuda za prženje i kada za kuvanje. Takođe za podove i plafone, radne površine, uređaje i ostalo posuđe.

Kompatabilan sa sledećim materijalima: nerđajući čelik, staklo, keramičke pločice, PE, PP, tvrdi PVC, porcelan i kamen.

NAČIN UPOTREBE:

Radna koncetracija 1-5% sredstva. Naprskati masnu naslagu sa sredstvom sačekati 20-30 minuta i isprati sa vodom. Sredstvo deluje i na hladno a povećanjem temperature delovanje mu se pojačava. Na izuzetno prljava mesta postupak ponoviti. Sredstvo ne upotrebljavati na osetljive metale kao što je aluminijum i cink.

Sastav: > 35 % NaOH, nejonski surfaktanti 1- 5 %, inhibitori, ostalo

Pakovanje: 10 15 25 kg.

Pre korištenja pročitati Upustvo za upotrebu i Sigurnosne mere.

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.